بایگانی ماهیانه ژانویه, 2010

30

ژانویه

فلسفه علم تاریخ

تاریخ معرفت به حوادث گذ شته می باشد. بعضها مطلق حوادث چه طبیعی وچه انسانی را در حوزه معرفت تاریخ میداند اما بعض از اندیشمندان این مطلق گرای را در تاریخ قبول ندارد وتاریخ را شناخت حوادث مهم گذشته انسانی می داند. علم تاریخ در نگاه سنتی ناظر به امور منفرد و جزئی است، اما در نگاه مدرن تاریخ فقط به امور جزئی نمی پردازد بلکه بررسی نهادها، ساختارها و…هم در حوزه کاری مورخ قرار می گیرد، به همین دلیل است که ” فرناند دل” می گوید زمان در تاریخ کهنه شده است یعنی زمان فرق کرده است در بررسی جدید، حادثه به حادثه بررسی نمی شود بلکه یک برهه زمانی بررسی می شود [1]. ادامه مطلب …

29

ژانویه

مقدمه یی بر تاریخ نویسی در افغانستان

: تاریخ نویسی در افغانستان خصوصاً در دوره های قبل از اسلام ادامه و تابع تاریخ نویسی در اسلام است و حتی کلمه تاریخ عربی بوده از همان زبان دارد زبان دری شده است.
اینکه تاریخ کلمه عربی بوده و از زبان وارد زبان دیگری شده اختلاف زیاد است.
طرفداران دخیل بودن آن به زبان عربی زیاد است و عقیده دارند که مسلمانها آنرا از اهل کتاب که به مسیحیان و یهودیان اطلاق شده است گرفته اند و این کلمه ظاهراً توسط یونانی های که مسیحیت را قبول کرده اند از زبان عبری وارد زبان عربی شده است و ریشه این کلمه در زبانهای بین النهرین و عربستان وجود داشته است. مثلاً در زبان اکادی (warho) در زبان عبری (Yar) و در زبان آرامی (Yara) و این کلمه در زبان عربی جنوبی (warha) آمده است که معنی همۀ آنها ماه میباشد و در اصطلاح ماه گذاری آمده که معنی تعیین کردن وقت در حساب ماه و روز میباشد. عدۀ هم گفته اند که تاریخ شبه تاریک هم میباشد و آن جز شوخی کاری دیگری نیست ممکن است این گفته به اساس مشابهت باشد که بین کلمه تاریخ و تاریک از حیث وزن موجود است.
ادامه مطلب …

29

ژانویه

افغانستان مهد آيين زرتشتي

كشور افغانستان، كه داراي ¬ فرهنگ و تمدن كهنسال، غني و ريشه¬دار است، از قديم¬الايام مهد اساطير ديني و حماسه¬هاي ميهني بوده و محل پيدايش يا رشد و گسترش بسياري از اديان كهن، نظير كيش¬هاي ميترايي، زرتشتي، بودايي، مانوي، هندويي، شيوايي و اسلام است. سرودهاي مذهبي و يدي و اوستايي در اين ديار پرورده و بالنده شده¬اند و دين مقدس اسلام از همين خطه به نيم قاره هند راه يافته است.
به گفته دكتر حسين هدي، افغانستان شايد يگانه كشوري است كه كهن¬ترين سند تاريخ موجوديتش، به صورت سند مذهبي متجلي شده است و اين امر نشان مي¬دهد كه مردم اين سرزمين هيچ¬گاه بدون انديشهٌ مذهبي نمي¬زيسته¬اند، كما اينكه متن¬¬هاي كتيبه¬ها و الواحي كه در نتيجه حفاري¬هاي باستان شناسي به دست آمده، قدمت گرايش به مذهب را در اين ديار كهنه تا چند هزار سال پيش مي¬رساند.
ادامه مطلب …