بایگانی موضوعی برگه ها:تاریخ قدیم افغانستان»

29

ژانویه

افغانستان مهد آيين زرتشتي

كشور افغانستان، كه داراي ¬ فرهنگ و تمدن كهنسال، غني و ريشه¬دار است، از قديم¬الايام مهد اساطير ديني و حماسه¬هاي ميهني بوده و محل پيدايش يا رشد و گسترش بسياري از اديان كهن، نظير كيش¬هاي ميترايي، زرتشتي، بودايي، مانوي، هندويي، شيوايي و اسلام است. سرودهاي مذهبي و يدي و اوستايي در اين ديار پرورده و بالنده شده¬اند و دين مقدس اسلام از همين خطه به نيم قاره هند راه يافته است.
به گفته دكتر حسين هدي، افغانستان شايد يگانه كشوري است كه كهن¬ترين سند تاريخ موجوديتش، به صورت سند مذهبي متجلي شده است و اين امر نشان مي¬دهد كه مردم اين سرزمين هيچ¬گاه بدون انديشهٌ مذهبي نمي¬زيسته¬اند، كما اينكه متن¬¬هاي كتيبه¬ها و الواحي كه در نتيجه حفاري¬هاي باستان شناسي به دست آمده، قدمت گرايش به مذهب را در اين ديار كهنه تا چند هزار سال پيش مي¬رساند.
ادامه مطلب …