بایگانی موضوعی برگه ها:تاریخ نویسی»

12

فوریه

شرح احوال پروفیسور غلام محمد میمنگی

غلام محمد فرزند عبدالباقی مينگ باشی و او فرزند صوفی مينگ باشی در سال 1252 خورشيدی در شهر ميمنهً ولايت فارياب به دنيا آمده و تا هفت سالگی در آنجا بسربرده و سپس با مادرش به کابل آورده ميشود و در سرای نورمحمدخان واقع در گذر قاضی فيض الله خان در شهر کهنه کابل جابجا ميگردند و تحت نظارت شديد حکومت مستبد وقت قرار ميگيرند. دراينوقت برای غلام محمد پنج روپيه و برای مادرش سالانه سی روپيه ( تنخواه ) مقرر ميگردد و تمام جايداد منقول و غير منقول شان ظبط ميشود.
ادامه مطلب …

12

فوریه

تاریخ نویسی در دوره عباسیان

با غلبه المهدی و هارون الرشید بر دولت قوی میزانس تغییر قابل توجه ای در زندگی اجتماعی و فرهنگی جهان اسلام بوجود آمد.
وضع پرتجمل زندگی در بغداد آنروز این شهر را در تاریخ و افسانه بسیار مشهور ساخت آنچه بیشتر موجب شهرت این دوره گردید توسعه و پیشرفت قابل توجه ای بود که در علوم و معارف دیده شد از همین جهت است که دوره عباسی را از بزرگترین دوره های ترقی علوم در اسلام دانسته اند. پیشرفت علوم در اسلام بیشتر مربوط به انتقال آن از مدنیت های غیر اسلامی یعنی یونانی، خراسانی و هنـــدی بود و این کار از راه ترجمه کتب علمی آنها صورت گرفت ادامه مطلب …

7

فوریه

سخنور و نويسنده قرن نهم احمد جامي

احمد جامي يكي ازنامدرا قرن نهم است. وي به سال 817 هجري در ولايت جام خراسان و قت ديده به جهان گشود.
در آغاز جواني به هرات رفت و در مدرسه نظاميه آن شهربه كسب دانش پرداخت و سپس به سمرقند روي نهاد و از مجالس درس استادان بزرگ آنجا بهره برگرفت و در سايه استعداد و ذوق سرشارش نه تنها در سرودن اشعار بلكه در تمام فنون ادبي ، علوم ديني و تاريخي سرآمد عصر شد. ادامه مطلب …

4

فوریه

آغاز تاریخ نویسی در اسلام

اعراب قبل از اسلام به تاریخ نویسی آشنا نبودند ایشان اخبار که از شهر ها و ممالک مجاور به آنها میرسید نقل میکردند و این اخبار عبارت بود از قصۀ غلبه حبشه بر یمن ، قصۀ اصحاب فیل ، کندن چاه زم زم ، حکایت بلقیس و سلیمان و امثال آن اما پس از ظهور اسلام دیری نگذشته بود که اعراب به نوشتن تاریخ اقدام نمودند مسلمان ها طبیعتاً به حکایات و روایات قدیم روزهای نخستین اسلام و جنگ های میان قبایل علاقه داشتند از طرفی هم میخواستند که اصول پادشاهان گذشته ، طرز حکومت داری و کارنامه های تاریخی آنها را بخوانند و بدانند.
ادامه مطلب …

30

ژانویه

فلسفه علم تاریخ

تاریخ معرفت به حوادث گذ شته می باشد. بعضها مطلق حوادث چه طبیعی وچه انسانی را در حوزه معرفت تاریخ میداند اما بعض از اندیشمندان این مطلق گرای را در تاریخ قبول ندارد وتاریخ را شناخت حوادث مهم گذشته انسانی می داند. علم تاریخ در نگاه سنتی ناظر به امور منفرد و جزئی است، اما در نگاه مدرن تاریخ فقط به امور جزئی نمی پردازد بلکه بررسی نهادها، ساختارها و…هم در حوزه کاری مورخ قرار می گیرد، به همین دلیل است که ” فرناند دل” می گوید زمان در تاریخ کهنه شده است یعنی زمان فرق کرده است در بررسی جدید، حادثه به حادثه بررسی نمی شود بلکه یک برهه زمانی بررسی می شود [1]. ادامه مطلب …

29

ژانویه

مقدمه یی بر تاریخ نویسی در افغانستان

: تاریخ نویسی در افغانستان خصوصاً در دوره های قبل از اسلام ادامه و تابع تاریخ نویسی در اسلام است و حتی کلمه تاریخ عربی بوده از همان زبان دارد زبان دری شده است.
اینکه تاریخ کلمه عربی بوده و از زبان وارد زبان دیگری شده اختلاف زیاد است.
طرفداران دخیل بودن آن به زبان عربی زیاد است و عقیده دارند که مسلمانها آنرا از اهل کتاب که به مسیحیان و یهودیان اطلاق شده است گرفته اند و این کلمه ظاهراً توسط یونانی های که مسیحیت را قبول کرده اند از زبان عبری وارد زبان عربی شده است و ریشه این کلمه در زبانهای بین النهرین و عربستان وجود داشته است. مثلاً در زبان اکادی (warho) در زبان عبری (Yar) و در زبان آرامی (Yara) و این کلمه در زبان عربی جنوبی (warha) آمده است که معنی همۀ آنها ماه میباشد و در اصطلاح ماه گذاری آمده که معنی تعیین کردن وقت در حساب ماه و روز میباشد. عدۀ هم گفته اند که تاریخ شبه تاریک هم میباشد و آن جز شوخی کاری دیگری نیست ممکن است این گفته به اساس مشابهت باشد که بین کلمه تاریخ و تاریک از حیث وزن موجود است.
ادامه مطلب …